Tuimelwagen

ANIMATION


Tuimelwagen

Klik de gordel vast vooraan maar ook achteraan! Een studie toonde aan dat 80% van de overlijdens bij de inzittenden vooraan vermeden had kunnen worden indien de inzittenden achterin hun gordel hadden vastgeklikt.


Meer info

Rijsimulator afleiding achter het stuur

ANIMATION


Rijsimulator afleiding achter het stuur

Smartphonegebruik leidt tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en speelt een aanzienlijke rol bij het ontstaan van ongevallen. Door afleiding reageren automobilisten trager, hebben zij een verminderde controle over het voertuig, en zien ze dingen over het hoofd. Te snel rijden is en blijft de voornaamste oorzaak van dodelijke verkeersongelukken. Bij ongeveer 30% van alle ongevallen met dodelijke afloop werder te snel gereden. Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand, en hoe nauwer je gezichtsveld.


Meer info

Micromobiliteit

ANIMATION


Micromobiliteit

Segway, monowheel, elektrische step,… Er zijn steeds meer nieuwe voortbewegingstoestellen die de intermodaliteit van het woon-werkverkeer zeker kunnen bevorderen. Dit ervaringsgerichte atelier laat je kennismaken met deze toestellen.


Meer info

VR fietssimulator

ANIMATION


VR fietssimulator

Deze fietssimulator heeft als doel om bestuurders te sensibiliseren over de risico’s tijdens het fietsen. Zo leren we fietsers op een correcte manier anticiperen op potentiële risico’s. We duiden automobilisten op de gevaren in de interactie met kwetsbare weggebruikers en geven concrete tips.


Meer info

Vias Angels animatie

ANIMATION


Vias Angels animatie

Menselijk gedrag ligt aan de basis van zowat 94% van alle ongevallen. Het is dus cruciaal om uw personeel te sensibiliseren rond vaak voorkomende risicosituaties om hun veiligheid te verhogen en uw kosten te verminderen. Deze thema’s op een originele manier bespreekbaar maken, draagt bij tot effectieve gedragsverandering.


Meer info

Verkeersveiligheidstheater

ANIMATION


Verkeersveiligheidstheater

Zowat alle ongevallen zijn toe te schrijven aan een of meerdere grote killers (snelheid, afleiding, geen veiligheidsgordel en rijden onder invloed). Deze thema’s op een aangename manier bespreekbaar maken is dus broodnodig.


Meer info

Interactieve workshop: Killers in het verkeer

WORKSHOP


Interactieve workshop: Killers in het verkeer

94% van alle ongevallen zijn toe te schrijven aan menselijk gedrag. Een of meerdere van de grote killers in het verkeer liggen dus aan de basis van heel wat ongevallen. Rijgedrag van bestuurders bijsturen is dus noodzakelijk om ongevallen te verminderen en te vermijden.


Meer info

Interactieve workshop: Wegcode

WORKSHOP


Interactieve workshop: Wegcode

Een goede kennis van de wegcode biedt inzicht in verkeer waardoor je efficiënt en veilig je verplaatsingen maakt. Tijdens deze workshop zal je kennis van de verkeersregels terug opfrist worden. De recente wij zigingen worden verduidelijkt, en je krijgt de kans te oefenen aan de hand van realistische situaties. Om door het bos de bomen te blijven zien, hebben we een selectie gemaakt van wat je echt moet weten om je veilig in het verkeer te bewegen. De belangrijkste verkeersborden, de snelheidsregels en de inhaal- en voorrangsregels passeren de revue.


Meer info

Interactieve workshop: Elektrische fiets

WORKSHOP


Interactieve workshop: Elektrische fiets

Steeds meer pendelaars ontdekken de fiets voor hun verplaatsingen van en naar het werk. Werknemers en verzekeraars worden geconfronteerd met een stijging van het aantal verkeersongevallen bij fietsers tijdens woon- werkverkeer. Fietsers hebben per kilometer een risico dat meer dan 20 keer zo hoog is als dat van een autobestuurder. Deze workshop brengt fietsers inzichten bij over veilig fietsen om bewuster om te gaan met risico’s wat zal leiden tot minder ongevallen.


Meer info

Interactieve workshop: Afleiding en vermoeidheid

WORKSHOP


Interactieve workshop: Afleiding en vermoeidheid

Sms’en, mobiel bellen of applicaties gebruiken blijft een plaag achter het stuur. Ondanks ontradende campagnes en forse boetes van €116 per overtreding, geeft bijna 40% van de bestuurders toe de gsm te nemen wanneer ze tijdens het rijden een sms-bericht of telefoonoproep krijgen. Afleiding is de oorzaak van 5 tot 25% van alle auto-ongevallen en van zelfs meer dan 70% van alle vrachtwagenongelukken. Bij verkeersongevallen mag bovendien de rol van vermoeidheid bij bestuurders niet worden onderschat: 10% tot 15% van de ongevallen is hieraan te wijten. Op autosnelwegen loopt dit percentage zelfs op tot 20 à 30%. Moe achter het stuur kruipen is dan ook even gevaarlijk als onder invloed van alcohol rijden.


Meer info

Interactieve workshop: Rijden onder invloed van alcohol

WORKSHOP


Interactieve workshop: Rijden onder invloed van alcohol

België scoort slecht met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol - slechter dan de meeste andere Europese landen. Een alcoholpromille van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5. Alcohol is dus een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het rijgedrag. De lever heeft gemiddeld 1,5 uur nodig om een standaardglas alcohol af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur ‘s avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. M.a.w. de volgende morgen om 8 uur ben je dus nog steeds onder invloed en zelfs strafbaar als je aan het verkeer deelneemt!


Meer info

Interactieve workshop: Drugs en medicatie achter het stuur

WORKSHOP


Interactieve workshop: Drugs en medicatie achter het stuur

Tijdens het rijden onder invloed van drugs is er maar liefst 30 keer zoveel kans op een ongeval, maar dit risico neemt toe tot 200 keer zoveel kans in combinatie met alcohol. Tijdens deze workshop worden onder andere de diverse soorten drugs of medicatie en hun effecten, de duur van hun aanwezigheid in het bloed en de wetgeving over drugs en medicatie toegelicht.


Meer info

Interactieve workshop: Stress & verkeersagressie

WORKSHOP


Interactieve workshop: Stress & verkeersagressie

We vertrekken vaak te laat, we zij n met allerlei andere dingen bezig in de auto (mentaal en fysiek), zeurende klanten, onregelmatige uren, enorme werkdruk,... Je beroep kan behoorlijk wat stress met zich meebrengen. Toch is het goed af en toe het eigen rijgedrag in vraag te stellen om agressieve reacties te voorkomen. In plaats van ons te laten opjagen in het verkeer, leren we in deze workshop hoe we bewust kunnen omgaan met onze emoties en hoe we tot rust kunnen komen in het verkeer. Waarom maken we ons zo kwaad op iemand die wat trager rijdt, twijfelt, onverwacht stopt?


Meer info
icone_newsletter Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Vias academy en abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
* Wij geven jouw e-mailadres niet door aan derden en garanderen de vertrouwelijkheid van de door je verstrekte gegevens.