Tuimelwagen

ANIMATION


Tuimelwagen

Klik de gordel vast vooraan maar ook achteraan! Een studie toonde aan dat 80% van de overlijdens bij de inzittenden vooraan vermeden had kunnen worden indien de inzittenden achterin hun gordel hadden vastgeklikt.


Meer info

Rijsimulator afleiding achter het stuur

ANIMATION


Rijsimulator afleiding achter het stuur

Smartphonegebruik leidt tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en speelt een aanzienlijke rol bij het ontstaan van ongevallen. Door afleiding reageren automobilisten trager, hebben zij een verminderde controle over het voertuig, en zien ze dingen over het hoofd. Te snel rijden is en blijft de voornaamste oorzaak van dodelijke verkeersongelukken. Bij ongeveer 30% van alle ongevallen met dodelijke afloop werder te snel gereden. Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand, en hoe nauwer je gezichtsveld.


Meer info

Coaching defensief rijden

TRAINING TRACK & ROAD


Coaching defensief rijden

94% van alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de bestuurder. Vaak komt dit neer op een foute inschatting of een verkeerd stuurmanoeuver. Werken rond defensief rijden met concrete tips en verbeterpunten zullen de rijprestaties van uw werknemer danig verbeteren.


Meer info

Incentive verkeersveiligheid (1/2 dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Incentive verkeersveiligheid (1/2 dag)

94% van alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de bestuurder. Vaak komt dit neer op een foute inschatting of een verkeerd stuurmanoeuvre. Deze opleiding zorgt ervoor dat mensen zich bewust zijn van de gevaren en weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Deze opleiding heeft dan ook invloed op de directe en indirecte kosten gelinkt aan ongevallen.


Meer info

Praktische opleiding: afleiding achter het stuur (1/2 dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische opleiding: afleiding achter het stuur (1/2 dag)

Afleiding is de derde oorzaak van dodelijke ongevallen op de Belgische wegen. Met het oog hierop is het belangrijk de gebruikers ervan bewust te maken dat alle technologie die ons in een voertuig omringt, weliswaar in de eerste plaats bedoeld is om ons leven comfortabeler te maken, maar ons niet mag afleiden van wat het belangrijkst is: vooruitkijken en geconcentreerd blijven op de weg.


Meer info

Praktische opleiding: Wagenbeheersing (piste - 1dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische opleiding: Wagenbeheersing (piste - 1dag)

94% van alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de bestuurder. Vaak komt dit neer op een foute inschatting of een verkeerd stuurmanoeuvre. Deze opleiding is dan ook bestemd voor iedereen die zijn/haar reflexen wenst te verbeteren en minder stress wil wanneer de weersomstandigheden slechter worden. Kritieke situaties voorkomen en de juiste reflexen aanleren kunnen van levensbelang zijn.


Meer info

Veiligheidsopleiding op de piste en op de openbare weg (1 dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Veiligheidsopleiding op de piste en op de openbare weg (1 dag)

94% van alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de bestuurder. Vaak komt dit neer op een foute inschatting of een verkeerd stuurmanoeuvre. Door de combinatie van piste en weg kunnen we zowel werken op voertuigbeheersing en detectie van gevaarlijke situaties. Deze opleiding richt zich op de ervaringen van de deelnemers en maakt het mogelijk persoonlijke verbeterpunten te krijgen.


Meer info

Praktische opleiding: Defensief ecologisch rijden (1 dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische opleiding: Defensief ecologisch rijden (1 dag)

Het doel van deze opleiding is het verminderen van de kosten van uw wagenpark. Deze besparing wordt bereikt op twee manieren: aan de ene kant, de winst die dankzij het economisch rijgedrag wordt gerealiseerd en, aan de andere kant, de winst die dankzij het verminderen van de ongevallen wordt gerealiseerd. Dit doel wordt bereikt door het aannemen van een preventief en milieuvriendelijk rijgedrag.


Meer info

Praktische opleiding beheersing bestelwagens

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische opleiding beheersing bestelwagens

94% van alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de bestuurder. Vaak komt dit neer op een foute inschatting of een verkeerd stuurmanoeuvre. Deze opleiding is dan ook bestemd voor iedereen die zijn/haar reflexen wenst te verbeteren en minder stress wil wanneer de weersomstandigheden slechter worden. Kritieke situaties voorkomen en de juiste reflexen aanleren kunnen van levensbelang zijn.


Meer info

Praktische opleiding: Defensief rijden rijsimulator (1/2 dag)

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische opleiding: Defensief rijden rijsimulator (1/2 dag)

Het doel van deze opleiding is het verminderen van de kosten van uw wagenpark. De winst wordt geboekt dankzij het aanleren van economisch en milieuvriendelijk rijgedrag. Gezien je hierbij anticiperend rijdt, zal je hierdoor ook veiliger rijden.


Meer info

Praktische coaching: Elektrische fiets (op de openbare weg)

TRAINING TRACK & ROAD


Praktische coaching: Elektrische fiets (op de openbare weg)

Dat de e-bike de afgelopen jaren het hart van vele Belgen heeft veroverd, staat buiten kijf. Elke dag maken talloze mensen immers gebruik van de elektrische fiets om zich te verplaatsen. Zo ook naar het werk. De voordelen? Je hoeft niet aan te schuiven in de file of urenlang te pendelen. En een goede conditie krijg je er gratis bovenop. Maar de e-bike brengt ook heel wat nieuwe risico’s met zich mee. Zo ligt de gemiddelde snelheid van een elektrische fiets hoger dan een gewone fiets en kunnen andere weggebruikers de snelheid van de fietser moeilijker inschatten. Ongevallen bij uitritten en kruispunten zijn daarvan het gevolg.


Meer info

Interactieve workshop: Killers in het verkeer

WORKSHOP


Interactieve workshop: Killers in het verkeer

94% van alle ongevallen zijn toe te schrijven aan menselijk gedrag. Een of meerdere van de grote killers in het verkeer liggen dus aan de basis van heel wat ongevallen. Rijgedrag van bestuurders bijsturen is dus noodzakelijk om ongevallen te verminderen en te vermijden.


Meer info

Interactieve workshop: Wegcode

WORKSHOP


Interactieve workshop: Wegcode

Een goede kennis van de wegcode biedt inzicht in verkeer waardoor je efficiënt en veilig je verplaatsingen maakt. Tijdens deze workshop zal je kennis van de verkeersregels terug opfrist worden. De recente wij zigingen worden verduidelijkt, en je krijgt de kans te oefenen aan de hand van realistische situaties. Om door het bos de bomen te blijven zien, hebben we een selectie gemaakt van wat je echt moet weten om je veilig in het verkeer te bewegen. De belangrijkste verkeersborden, de snelheidsregels en de inhaal- en voorrangsregels passeren de revue.


Meer info

Interactieve workshop: Afleiding en vermoeidheid

WORKSHOP


Interactieve workshop: Afleiding en vermoeidheid

Sms’en, mobiel bellen of applicaties gebruiken blijft een plaag achter het stuur. Ondanks ontradende campagnes en forse boetes van €116 per overtreding, geeft bijna 40% van de bestuurders toe de gsm te nemen wanneer ze tijdens het rijden een sms-bericht of telefoonoproep krijgen. Afleiding is de oorzaak van 5 tot 25% van alle auto-ongevallen en van zelfs meer dan 70% van alle vrachtwagenongelukken. Bij verkeersongevallen mag bovendien de rol van vermoeidheid bij bestuurders niet worden onderschat: 10% tot 15% van de ongevallen is hieraan te wijten. Op autosnelwegen loopt dit percentage zelfs op tot 20 à 30%. Moe achter het stuur kruipen is dan ook even gevaarlijk als onder invloed van alcohol rijden.


Meer info

Interactieve workshop: Rijden onder invloed van alcohol

WORKSHOP


Interactieve workshop: Rijden onder invloed van alcohol

België scoort slecht met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol - slechter dan de meeste andere Europese landen. Een alcoholpromille van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5. Alcohol is dus een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het rijgedrag. De lever heeft gemiddeld 1,5 uur nodig om een standaardglas alcohol af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur ‘s avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. M.a.w. de volgende morgen om 8 uur ben je dus nog steeds onder invloed en zelfs strafbaar als je aan het verkeer deelneemt!


Meer info

Interactieve workshop: Drugs en medicatie achter het stuur

WORKSHOP


Interactieve workshop: Drugs en medicatie achter het stuur

Tijdens het rijden onder invloed van drugs is er maar liefst 30 keer zoveel kans op een ongeval, maar dit risico neemt toe tot 200 keer zoveel kans in combinatie met alcohol. Tijdens deze workshop worden onder andere de diverse soorten drugs of medicatie en hun effecten, de duur van hun aanwezigheid in het bloed en de wetgeving over drugs en medicatie toegelicht.


Meer info

Interactieve workshop: Stress & verkeersagressie

WORKSHOP


Interactieve workshop: Stress & verkeersagressie

We vertrekken vaak te laat, we zij n met allerlei andere dingen bezig in de auto (mentaal en fysiek), zeurende klanten, onregelmatige uren, enorme werkdruk,... Je beroep kan behoorlijk wat stress met zich meebrengen. Toch is het goed af en toe het eigen rijgedrag in vraag te stellen om agressieve reacties te voorkomen. In plaats van ons te laten opjagen in het verkeer, leren we in deze workshop hoe we bewust kunnen omgaan met onze emoties en hoe we tot rust kunnen komen in het verkeer. Waarom maken we ons zo kwaad op iemand die wat trager rijdt, twijfelt, onverwacht stopt?


Meer info

Webinar Studio

WORKSHOP


Webinar Studio

Dankzij onze 40 jaar ervaring in veiligheid, verkeersveiligheid en mobiliteit kunnen we 5 interessante en bovendien uiterst actuele webinars aanbieden, rekening houdend met de huidige trends, ondersteund door recent cijfermateriaal en gepresenteerd door ervaren presentatoren die interactie maken met uw publiek.


Meer info
icone_newsletter Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Vias academy en abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
* Wij geven jouw e-mailadres niet door aan derden en garanderen de vertrouwelijkheid van de door je verstrekte gegevens.