Tuimelwagen


Tuimelwagen

Klik de gordel vast vooraan maar ook achteraan! Een studie toonde aan dat 80% van de overlijdens bij de inzittenden vooraan vermeden had kunnen worden indien de inzittenden achterin hun gordel hadden vastgeklikt.


Meer info

Rijsimulator afleiding achter het stuur


Rijsimulator afleiding achter het stuur

Smartphonegebruik leidt tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en speelt een aanzienlijke rol bij het ontstaan van ongevallen. Door afleiding reageren automobilisten trager, hebben zij een verminderde controle over het voertuig, en zien ze dingen over het hoofd. Te snel rijden is en blijft de voornaamste oorzaak van dodelijke verkeersongelukken. Bij ongeveer 30% van alle ongevallen met dodelijke afloop werder te snel gereden. Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand, en hoe nauwer je gezichtsveld.


Meer info

Micromobiliteit


Micromobiliteit

Segway, monowheel, elektrische step,… Er zijn steeds meer nieuwe voortbewegingstoestellen die de intermodaliteit van het woon-werkverkeer zeker kunnen bevorderen. Dit ervaringsgerichte atelier laat je kennismaken met deze toestellen.


Meer info

VR fietssimulator


VR fietssimulator

Deze fietssimulator heeft als doel om bestuurders te sensibiliseren over de risico’s tijdens het fietsen. Zo leren we fietsers op een correcte manier anticiperen op potentiële risico’s. We duiden automobilisten op de gevaren in de interactie met kwetsbare weggebruikers en geven concrete tips.


Meer info

BOB activiteiten


BOB activiteiten

Rijden onder invloed speelt een rol bij één van de vier verkeersongevallen in de Europese Unie. In België alleen al vallen jaarlijks in het verkeer 200 doden door alcohol. Alcohol is een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op de cognitieve en motorische vaardigheden van de automobilist. Een alcoholpromillage van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5.


Meer info

Blaasmachine BOB


Blaasmachine BOB

Rijden onder invloed speelt een rol bij één van de vier verkeersongevallen in de Europese Unie. In België alleen al vallen jaarlijks 200 doden door alcohol in het verkeer. Alcohol is een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op de cognitieve en motorische vaardigheden van de automobilist. Een alcoholpromillage van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5.


Meer info

Vias Angels animatie


Vias Angels animatie

Menselijk gedrag ligt aan de basis van zowat 94% van alle ongevallen. Het is dus cruciaal om uw personeel te sensibiliseren rond vaak voorkomende risicosituaties om hun veiligheid te verhogen en uw kosten te verminderen. Deze thema’s op een originele manier bespreekbaar maken, draagt bij tot effectieve gedragsverandering.


Meer info

Verkeersveiligheidstheater


Verkeersveiligheidstheater

Zowat alle ongevallen zijn toe te schrijven aan een of meerdere grote killers (snelheid, afleiding, geen veiligheidsgordel en rijden onder invloed). Deze thema’s op een aangename manier bespreekbaar maken is dus broodnodig.


Meer info
icone_newsletter Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Vias academy en abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
* Wij geven jouw e-mailadres niet door aan derden en garanderen de vertrouwelijkheid van de door je verstrekte gegevens.