Infrastructuur Audit


 

Het advieswerk van onze experts “mobiliteit en infrastructuur” streeft naar een wegomgeving die het gewenste verkeersgedrag in de hand werkt en de kans op ongevallen – en de ernst van eventuele ongevallen – zoveel mogelijk vermindert. Het streven naar een intrinsiek veilige weg staat dus centraal. Daarvoor vertrekken adviezen steeds vanuit een functionele wegencategorisering en de daaruit voortvloeiende snelheidsregimes.

 

Een goed leesbaar wegbeeld helpt de bestuurders om hun rijtaak adequaat uit te voeren. En aandacht voor een toegankelijke vormgeving laat ook de niet-gemotoriseerde weggebruikers toe om zich veilig en comfortabel te verplaatsen, ook als zij met bepaalde mobiliteitsbeperkingen moeten rekening houden.

 

In een alomvattende aanpak die verkeerskunde en ruimtelijke ordening combineert, moet de ontwikkeling van intrinsiek veilige wegen methodisch en systematisch gebeuren. De wegconfiguratie is gestandaardiseerd om herkenbaar en duidelijk te zijn voor de gebruiker.

 

Contacteer ons via consulting@vias.be voor verdere vragen. 


Infrastructuur Audit
offerte aanvraag
icone_newsletter Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Vias academy en abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
* Wij geven jouw e-mailadres niet door aan derden en garanderen de vertrouwelijkheid van de door je verstrekte gegevens.